Kurs choroby paznokci

Kurs ma charakter praktyczny. Odbywa się on w gabinecie podologicznym, przy wykorzystaniu sprzętu podologicznego.

Szkolenie skierowane jest do:

 • absolwentów kosmetologii
 • techników podologów
 • specjalistów ds. podologii
 • pielęgniarek planujących lub już pracujących ze stopami
 • kosmetyczek i stylistek paznokci

Forma realizacji szkolenia

Kurs ma charakter praktyczny. Odbywa się on w gabinecie podologicznym, przy wykorzystaniu sprzętu podologicznego. Zajęcia stacjonarne są poprzedzone częścią teoretyczną. Składają się na nią wykłady pomagające w implementacji nabytej wiedzy w praktykę.

Przed rozpoczęciem zajęć stacjonarnych, obowiązkiem kursanta jest ukończenie teoretycznej części szkolenia.

Prowadząc zajęcia stacjonarne w ramach poszczególnych modułów szkoleniowcy skupiają się głównie na praktycznych aspektach zawodu.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

 • ukończone 18 lat
 • poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za szkolenie
 • aktualna dokumentacja medyczna do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • uczestnik powinien posiadać przynajmniej rozszerzoną wiedzę na temat biologii człowieka
 • doświadczenie minimum roczne w pracy ze skalpelem i narzędziami obrotowymi
 • ukończone podstawowe szkolenia podologiczne (np. podstawowy zabieg podologiczny)

Czas trwania szkolenia:

 • Liczba godzin ogółem 26 h, w tym:
 • teoretycznych: 18 h
 • praktycznych: 8 h

Sposób organizacji szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (18h) :  kursant przerabia materiały teoretyczne, dostępne na platformie online w formie nagrań wideo, dopiero po ukończeniu części teoretycznej zgłasza gotowość do przystąpienia do części stacjonarnej. (Na zrealizowanie części online ma max 3 miesiące, sam decyduje ile czasu potrzebuje). 


Zajęcia stacjonarne (8 godzin): zajęcia praktyczne oparte na technikach i narzędziach pracy podologa oraz praktycznych ćwiczeniach na klientach-modelach, podczas których kursant będzie samodzielnie pracować. Czas trwania: 1 dzień.

Plan nauczania – moduły szkoleniowe

Nazwa modułuCzas trwania
Problemy paznokci3 h
Grzybice w praktyce podologicznej15 h
Nazwa modułuCzas trwania
BHP i ergonomia pracy w gabinecie podologicznym30 min
Opracowanie paznokci zmienionych chorobowo przez kursanta5 h
Praktyczne dobieranie preparatów do poszczególnych przypadków1,5 h
Egzamin: samodzielne przeprowadzenie zabiegu na paznokciach zmienionych chorobowo1 h

Egzamin

Kurs paznokcie zmienione chorobowo kończy się egzaminem.

Egzamin praktyczny – polega na przeprowadzeniu procesu diagnostycznego, zaplanowaniu terapii oraz samodzielnym przeprowadzeniu zabiegu podologicznego na paznokciach zmienionych chorobowo oraz wyedukowania klienta w zakresie zgłaszanego problemu podologicznego oraz zaleceń pozabiegowych.

Cena

Cena szkolenia hybrydowego 26 h (3 miesiące na przerobienie cz. teoretycznej online 18 h  + 1 dzień stacjonarne 8 h)

nowe osoby  (3 miesiące online z dostępem na rok + 1 dzień stacjonarne): 

 • indywidualne 4500 zł 
 • grupa (2 os) 4000 zł

dla absolwentów kursu „Grzybice w praktyce podologicznej”:

 • indywidualne 2000 zł
 • grupa (2 os) 1500 zł

Jesteś zainteresowana szkoleniem stacjonarnym: Kurs choroby paznokci?

Zapisz się. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, w celu ustalenia szczegółów.